Our Quality Policy

ÇEVRETEK

Our Policy

With the active participation of employees,ÇevreTeK pledges to supply a quality level that meets or exceeds the customer expectations at all the services and products it presents.ÇevreTeK attains customer satisfaction by ensuring that all the business processes are operated precisely.

Our Vision

Our vision is to become the pioneer company in Turkey and the first company that comes to mind of international experts and customers.

Our Goal

ÇevreTeK aims to provide the optimal solution with meritorious services to its customers.

Değelerimiz

Çevre sorununu çözmek isteyen müşteri, bizim dostumuzdur.

Yaşamın, canlılarla ve kurumlarla devamı önemlidir.

Çalışanlar inisiyatif alır, çözüm üretir ve sonuç alır. Doğru çözüme herkes yetkilidir.

İyi niyet, iş ahlakı, dürüstlük ve şeffaflık düsturumuzdur.

Kurumumuzun uzmanlığı ve iş yapış tarzı sektördeki gururumuzdur.

Yapılan işler kaliteli, sistemli ve bilimsel şekillerde gerçekleştirilir.